Een houten ondervloer vormt een prima basis, mits het hout in goede staat verkeert en de vloer goed vlak ligt.

Houten draagvloer

Veel oude woningen gebouwd voor 1980 hebben houten draagvloeren op de begane grond en de verdiepingen. Zo’n houten draagvloer bestaat meestal uit houten balken die op vaste afstand van elkaar liggen en in de draagmuren zijn verankerd. Aan de bovenzijde wordt de vloer meestal samengesteld uit houten planken. Deze vloeren hebben de je karakteristieke elementen van hout en geven een werking.

De stabiliteit van de draagvloer moet nog in goede staat zijn. Dit moet goed gecontroleerd worden voordat er een nieuwe houten afwerkvloer op geplaatst gaat worden. 

Het is raadzaam kapotte planken te vervangen, krakende delen te fixeren met schroeven, houtworm te bestrijden en de ventilatie moet goed gereguleerd zijn. Je wilt voorkomen dat deze zaken een reactie gaan geven op de nieuwe houten vloer. Daarnaast dienen aanwezige hardboard platen verwijderd te worden.

Bij een houten balken vloer zal de werking van het hout altijd merkbaar zijn, echter kan dit worden beperkt door een stabiele tussenvloer te creëren zoals een spaanplaat vloer.

Vochtigheid 

Bij deze houten draagvloeren is het belangrijk dat onder deze constructies de ruimtes niet te vochtig zijn. Onder de begane grond is meestal een kruipruimte aanwezig. Deze dient over voldoende natuurlijke ventilatie te beschikken om het vocht te kunnen afvoeren. 

Je kan de ‘vochtigheid’ waarnemen als er bij toegang tot de kruipruimte direct een muffe lucht waarneembaar is. 

De ‘voldoende ventilatie’ wordt gerealiseerd door er in de tegenover elkaar gelegen gevels, niet-geblokkeerde of vervuilde ventilatieroosters aanwezig zijn, die in open verbinding staan met de kruipruimte.  Als het vocht niet ‘afgevoerd’ kan worden door een natuurlijke trekking, trekt het vocht in de houten draagvloer, wat schimmelvorming en houtrot kan veroorzaken.

De natuurlijke ventilatie wordt vaak geblokkeerd doordat er een aanbouw is gerealiseerd, zonder dat de natuurlijke ventilatie wordt voorgezet onder de fundering. 

Bij het plaatsen van een houten vloer op een houten draagvloer op de begane grond adviseren we om een vochtscherm toe te passen. Dit kan door een dampwerende folie of bitumen te plaatsen. 

Om er achter te komen of de ventilatie goed georganiseerd is, adviseren wij informatie in te winnen bij de specialist.

Vlakheid van de vloer

Doordat deze draagvloeren in veelal oudere woningen zitten, kan het zijn dat de planken van de draagvloer niet meer vlak zijn. Dan is er de mogelijkheid om de vloer uit te vlakken. Met uitvlakken wordt niet bedoeld dat de vloer waterpas gemaakt wordt.

Een houten vloer uitvlakken kan op een aantal manieren, maar de twee meest toegepaste uitvlak manieren zijn met platen van hout (spaanplaat, OSB/ Multiplex) of met gipsgebonden platen (Fermacell/ Knauf Brio). Het werken met gipsgebonden platen, wordt vaak toegepast in combinatie met ingefreesde vloerverwarming.

Zwevende of verlijmde installatie?

Belangrijk is dat de houten dekvloer volledig vrij is van spijkers/nietjes. Op een houten draagvloer kan een planken vloer zowel zwevend als verlijmd geplaatst worden. Een patroonvloer zullen we altijd vol verlijmen. 

Bij het zwevend geplaatste vloer zullen we een uitvlakkende tussenvloer plaatsen van ca 10 mm. dik, hiermee worden eventuele oneffenheden worden opgevangen. Daarnaast kan hiermee geluidisolatie worden toegepast. Hou er rekening mee dat bij een zwevend geplaatste vloer er altijd beweging merkbaar is bij het gebruik van de vloer.

Bij een verlijmde installatie plaatsen we op de houten draagvloer een tussenvloer van spaanplaat 8-12 mm of gipsvezelplaten  (indien nodig met dampwerende folie of bitumen), welke in een “ halfsteens” verband worden vastgezet. Op deze basis kunnen we daarna de vloerdelen vol verlijmen. De tussenvloeren worden geplaatst om de werking van de houten draagvloer geen invloed te laten hebben op de nieuwe houten vloer.

Hou er rekening mee dat bij een verlijmd geplaatste vloer op een houten ondervloer, altijd beweging merkbaar kan zijn bij het gebruik van de vloer, ondanks dat je door de opbouw meer stijfheid in de constructie creëert.

Houten draagvloer - vloerverwarming combinatie

Het is niet mogelijk om een vloerverwarming systeem te verwerken in de houten draagvloer, hiervoor dient een droogbouw vloerverwarmingssysteem toegepast te worden.

Een droogbouw vloerverwarming systeem betekent dat deze opgebouwd wordt vanaf de draagvloer. Meestal wordt een gipsvezel vloer toegepast, waar het leidingwerk in gefreesd wordt, zoals beschreven bij het infrees vloerverwarmingsysteem

Er zijn diverse droogbouw vloerverwarming systemen. Meer informatie over de diverse droogbouw vloerverwarming systemen vind je hier

Aandachtspunten voor de houten draagvloer

  • De stabiliteit van de draagvloer moet nog in goede staat zijn.
  • Kruipruimte dient voldoende ventilatie te hebben.
  • Kapotte en krakende delen moeten vervangen worden
  • Hardboard platen moeten verwijderd zijn
  • Vloer moet volledig vrij zijn van spijkers en nietjes
  • Altijd een dragende tussenvloer nodig