De magnesietvloer is een duurzame dekvloer op basis van onder meer gemalen houtsnippers, zout en magnesium.

Hout slaat Co2 op en dit gebruik je in de dekvloer. Er wordt met de installatie dus minimaal Co2 uitgestoten. Naast het lage gewicht heeft deze vloer ook nog een hoge slijtvastheid, is deze vloer brandwerend en isolerend voor warmte en geluid. De magnesietvloer is uitermate geschikt in combinatie met vloerverwarming

Deze vloer wordt dan ook veel toegepast in oude panden met vloer constructies die niet veel gewicht mogen dragen. Door het lichte gewicht is hij ook uitermate geschikt voor verdiepingsvloeren. Door de samenstelling is de magnesietvloer niet toe te passen in natte of vochtige ruimtes.

Vochtigheid

De massa van magnesiet, bestaat uit 96% houtvezel en 4% bindmiddel, wordt gemengd met water. Het is met magnesiet lastig om een restvochtmeting te kunnen doen. De magnesiet dient volledig droog te zijn alvorens de houten vloer er over gelegd kan worden.

Voor het uitharding/ drogingsproces kan je gemiddeld per cm vloerdikte 1 week droogtijd aanhouden. Hou altijd het dikste stuk vloer aan als handvat voor de drogingsproces, deze dikte is dus leidend. Zorg tijdens dit drogingsproces altijd voor voldoende ventilatie.

Pas op met vocht! Het magnesiet dat bestaat uit zout en zaagsel trekt vocht aan. Vocht trekt gemakkelijk in de vloer, dit kan ertoe leiden dat het langer duurt voordat de magnesietvloer helemaal is uitgehard. Hierom kan het raadzaam zijn te stucen alvorens de vloer toe te passen.

Door de samenstelling van de magnesietvloer is het om een juiste restvochtmeting uit te voeren. De vochtmeters zijn niet ingericht om door middel van de weerstand een restvochtpercentage te bepalen.  Het bepalen van het vochtgehalte in de magnesiet ondervloer kan enkel indicatief met behulp van plastic folie.  Door op diverse plaatsen op de magnesietvloer stukjes plastic folie met tape hermetisch afgesloten te plakken, kan er na 24 uur gecontroleerd worden of er visueel onder het plastic géén natte/donkere plek zichtbaar zijn in de magnesietvloer. Bij natte/ donkere plekken is de vloer nog niet droog genoeg en geschikt om de houten vloer op te plaatsen. Het drogingsproces dient dan verlengt te worden.

Een van de belangrijkste aandachtspunten is het schoonhouden van de toplaag, het is een lastig en prijzig karwei om de toplaag schoon te maken. Zorg er hierom voor dat de vloer goed schoongehouden wordt.

Vlakheid van de vloer

Door het gieten van de magnesietvloer is deze zeer geschikt om vloeren uit te vlakken en hoogteverschillen weg te werken. Echter door het drogingsproces kan het voorkomen dat de vloer in slinkt en ongelijk opdroogt. Voor de installatie van de houten vloer vragen we ‘vlakheidsklasse 2’. Dit betekent dat de vloer over een lengte van 2 meter een maximaal verloop  van 4 mm in hoogte mag hebben. LET OP: het is voor de installatie van de vloer niet van belang dat deze waterpas is, maar dat deze vlak is.

Zwevende of verlijmde installatie?

Op een hout magnesietvloer kan zowel een planken vloer zwevend als verlijmd geplaatst  De visgraat of Hongaarse punt zullen we altijd vol verlijmen op de dekvloer.  Bij het zwevend geplaatste vloer zullen we een tussenvloer (folie) plaatsen die los ligt van de dekvloer en eventuele oneffenheden kan opvangen.

Hou er rekening mee dat bij een zwevend geplaatste vloer er altijd beweging merkbaar is in het gebruik van de vloer.

Bij de verlijming dient de hout magnesietvloer mogelijk te worden ‘opengeschuurd’ voor voldoende hechting. Zonder deze voorbehandeling heeft een hout magnesietvloer niet voldoende trekkracht, wat kan resulteren in dat de lijmverbinding onvoldoende tot stand is gebracht.

Hout Magnesiet - vloerverwarming combinatie

De hout magnesietvloer wordt meestal toegepast met een natbouw vloerverwarming systeem. Dit houdt in dat de vloerverwarming vanaf de fundering/ constructievloer wordt opgebouwd en daarover de hout magnesiet dekvloer wordt gestort. Verdere uitleg van het natbouwsysteem vloerverwarming vind je hier.

Je kunt ook de vloerverwarming laten aanleggen in de hout magnesiet dekvloer door Uipkes. Hierbij worden de leidingen in de hout magnesiet gefreesd. Verdere uitleg van de infrees vloerverwarming systeem vind je hier.

Aandachtspunten voor de magnesietvloer als ondervloer

  • Pas op met vocht!
  • Restvochtpercentage is lastig te meten - kan vertraging in de planning geven
  • Meting kan slechts indicatief
  • Droogtijd van ca 1 cm per week (dikste gedeelte van de vloer aanhouden)
  • Goed ventileren in het drogingsproces
  • De oppervlakte dient voor installatie van de houten vloer ‘opengeschuurd’ te worden voor de juiste lijmverbinding.
  • Let op de vlakheidsklasse 2