Zandcementvloeren, bekend als smeervloeren, zijn afwerkvloeren van zand dat is gebonden door cement. Deze vloeren worden veel in de woningbouw toegepast en zijn soms voorzien van een slijtlaag. Kortom een uitstekende basis voor iedere houten vloer.

ZANDCEMENTVLOER ALS ONDERVLOER

Een zandcement dekvloer wordt doorgaans aangebracht op een dragende betonvloer. In zowel de nieuwbouw als renovatiebouw wordt de zandcement vloer toegepast. De smeervloer kan toegepast worden in verschillende diktes, afhankelijk van de locatie, het gebruik en eventuele leidingen die in de vloer verwerkt worden. De dikte van de vloer ligt meestal tussen de 30 mm en 50 mm. De zandcementvloer is bedoelt om een bepaalde hoogte/peil te realiseren en heeft een egaliserende functie. Anders dan de betonnen vloer heeft de vloer geen dragende functie. 

Voor het toepassen van houten vloeren op een zandcement vloer wordt de sterkteklasse D20 voorgeschreven. Dit is belangrijk voor de huidtreksterkte. De vloer dient de spanningen die een houten vloer meebrengt te kunnen opvangen. Daarnaast is het belangrijk dat de vloer niet te zanderig is, anders kan de houten vloer komen te liggen na het verlijmen op de zandcement vloer.

Vochtigheid

Doordat de poriën van een zandcement vloer ruimer zijn dan die van een anhydrietvloer en de vloer vochtbestendiger is, is de vochtgevoeligheid minder kritisch. Deze eigenschappen laten eventueel vocht dat vanuit een constructievloer wordt aangevoerd sneller verdampen. Daarnaast is de zandcementvloer door de open structuur lichter van gewicht.

Over het algemeen geldt voor een zandcement vloer een vereist restvochtpercentage van maximaal 2,0%. Bij de combinatie met vloerverwamring dient deze maximaal 1,8% te zijn. De vloer dient tenminste 28 dagen oud te zijn alvorens een juiste vochtmeting kan worden uitgevoerd.

Natuurlijke droogtijd

Voor de droogtijd van een zandcement vloer kan het volgende schema aangehouden worden: voor eerste vier weken geldt gemiddeld 1 cm droogtijd per week, opvolgende weken 1 cm per 2 weken.

Dikte 4 cm: droogtijd 4 tot 6 weken

Dikte 6 cm droogtijd van 8 tot 10 weken

Dikte 8 cm: droogtijd van 12 tot 14 weken

Het is belangrijk bovenstaand om rekening te houden met bovenstaand schema in de planning. 

Huidige techniek droogtijd

In tegenstelling tot de natuurlijke manier van drogen kan beter gekozen worden om een droogtijdversneller toe te voegen. Hierbij kan na ca. 2 weken gestart worden met het opstoken. Na het opstookprotocol kunnen we een voorinspectie uitvoeren en de installatie uitvoeren. 

Vlakheid van de cementvloer

Een zandcement vloer wordt gestort, hierbij is het belangrijk dat de specie stevig is en niet teveel uitvloeit. De specie wordt verdeeld over de vloer door een houten of aluminium rei. Met een stalen of houten spaan wordt de vloer vlak gemaakt. Ook kunnen de vloeren tegenwoordig machinaal dicht gevlinderd worden. In hoeken van ruimtes kan het voorkomen dat de vloer te veel afloopt of omhoog kruipt. Voor de installatie van de houten vloer vragen we ‘vlakheidsklasse 2’. Dit betekent dat de vloer over een lengte van 2 meter een maximaal verloop van 4 mm in hoogte mag hebben.

Zwevende of verlijmde installatie?

Op een zandcement vloer kan zowel een planken vloer zwevend als verlijmd geplaatst worden. Een patroonvloer zoals een visgraat vloer of Hongaarse punt zullen we altijd vol verlijmen op de dekvloer. Bij een houten vloer die zwevend wordt geplaatst zullen we een tussenvloer (folie) plaatsen die los ligt van de dekvloer en eventuele kleine oneffenheden kan opvangen. Hou er rekening mee dat bij een zwevend geplaatste vloer er altijd "beweging" merkbaar is bij het gebruik van de vloer. Bij een verlijmde installatie worden de vloerdelen vol verlijmd op de dekvloer, nadat deze voorgestreken is. Door de ruwe structuur van de zandcementvloer hoeft deze niet opgeruwd of open geschuurd te worden.

Zandcementvloer - vloerverwarming combinatie

De zandcement vloer wordt meestal toegepast met een natbouw vloerverwarming systeem. Dit houdt in dat de vloerverwarming vanaf de fundering wordt opgebouwd en daarover de zandcement dekvloer wordt gestort. De totale dekking boven ingegoten leidingen van vloerverwarming moet tenminste 25 mm bedragen. Het is ook mogelijk om een ingefreesde vloerverwarming systeem toe te passen. Hierbij worden de leidingen in de zandcementvloer gefreesd, het is belangrijk dat deze sleuven worden gevuld met een epoxy gebonden materiaal.

Aandachtspunten voor de zandcement dekvloer

  • D20 klasse ivm huidtreksterkte
  • Restvochtpercentage van maximaal 2.0% of icm vloerverwarming 1.8%
  • Droogtijd van tenminste 28 dagen, zonder droogtijd versneller
  • Let op de vlakheidsklasse 2, kuilvorming of andere oneffenheden.