Volumieke massa

Bij veel materialen wordt gesproken van de relatieve dichtheid of soortelijk gewicht. Dit is de verhouding van de massa van een bepaald volume van die stof tot de massa van eenzelfde volume water. Voor hout is deze grootheid echter niet goed te gebruiken vanwege de grote variatie in vochtgehalte met als gevolg dat de massa van hout varieert en het volume van hout niet altijd constant is. Bij hout spreken we liever van volumieke massa. Deze is afhankelijk van het vochtgehalte.

VOCHTGEHALTE

Bij veranderend vochtgehalte beneden het vezelverzadigingspunt veranderen zowel het volume als de massa. De volumieke massa verandert daardoor ook. Bij vochtgehalten boven het vezelverzadigingspunt verandert nog slechts de massa, de afmetingen zijn maximaal geworden en daarmee dus het volume.

De volumieke massa wordt in de praktijk gegeven bij een bepaald vochtgehalte van bijvoorbeeld 10%. De volumieke massa van hout verschilt sterk tussen de houtsoorten en binnen de houtsoort, zelfs binnen één boom kunnen aanzienlijke verschillen waargenomen worden.

JAARRINGEN EN VOLUMIEKE MASSA

Een oude opvatting die binnen de Europese houthandel nog vrijwel algemeen geldt is, is dat voor Europese houtsoorten bij naaldhoutsoorten smalle jaarringen op relatief zwaar hout wijzen en bij loofhoutsoorten juist brede ringen deze aanwijzingen geven. Er zijn echter veel uitzonderingen op de regel, zodat de groeiringbreedte niet als een absolute maatstaf voor de volumieke massa, en dus voor de sterkte, kan gelden.

BEÏNVLOEDING VOLUMIEKE MASSA

De volumieke massa wordt beïnvloed door de leeftijd waarop het hout in de boom is gevormd en ook kan de ligging van het hout in de stam enige invloed hierop hebben. Vooral bij naaldhout speelt de verhouding in de gevormde hoeveelheid van het relatief dunwandige voorjaarshout tot het relatief dikwandige zomerhout een belangrijke rol.

Ten slotte kunnen erfelijke aanleg en milieufactoren storend op dit verband werken. Bij tropische houtsoorten zijn er gewoonlijk geen groeiringen waardoor zulke aanwijzingen voor de volumieke massa geheel ontbreken.