Copyright uipkes houten vloeren

Alle teksten, logo’s en andere (grafische) materialen op deze website zijn eigendom van Uipkes Houten Vloeren, alle foto’s op deze website zijn eigendom van Uipkes houten vloeren BV. Voor zover Uipkes Houten vloeren niet de eigenaar is van teksten, logo’s, foto’s en andere (grafische) materialen op deze website, heeft Uipkes Houten Vloeren toestemming verkregen van de rechtmatig eigenaar, om deze op haar website te gebruiken.

Het staat derden niet vrij om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar teksten, logo’s, foto’s en andere (grafische) materialen op deze website te kopiëren of anderszins te gebruiken, voor welke doeleinden dan ook. In geval van oneigenlijk gebruik zal Uipkes Houten Vloeren B.V. direct rechtsmaatregelen treffen.