CV ketel

De CV-ketel, een afkorting voor Centrale Verwarming ketel, vormt het hart van veel verwarmingssystemen in woningen en bedrijfspanden. Dit apparaat zet brandstof, vaak aardgas, om in warmte, die vervolgens wordt gebruikt om water te verwarmen. Dit warme water wordt door leidingen gepompt naar radiatoren of vloerverwarmingssystemen die de warmte vervolgens verspreiden door de ruimtes. Door de jaren heen heeft technologische vooruitgang geleid tot efficiëntere en milieuvriendelijkere ketels, waardoor huishoudens comfortabel kunnen blijven terwijl ze energie besparen.

Bezoek de showroom

Het ontstaan

De geschiedenis van centrale verwarming gaat terug tot de oudheid. De Romeinen gebruikten al een systeem genaamd 'hypocaust', een vroege vorm van vloerverwarming. Maar de moderne CV-ketel, zoals we die nu kennen, heeft zijn oorsprong in de 19e en vroege 20e eeuw toen de industrialisatie de ontwikkeling van gecentraliseerde verwarmingssystemen bevorderde.

De werking

De basiswerking van een CV-ketel is het verbranden van een brandstof (meestal aardgas, maar soms ook stookolie of propaan) om water te verwarmen. Dit warme water wordt vervolgens door een netwerk van pijpen gepompt naar radiatoren of vloerverwarmingssystemen die de warmte afgeven aan de lucht in de woning. Een thermostaat meet de temperatuur van de lucht en regelt de ketel zodat de gewenste temperatuur wordt gehandhaafd.

Eigenschappen

 1. Efficiëntie: Moderne CV-ketels zijn over het algemeen efficiënt, met veel modellen die een rendement van meer dan 90% bereiken.
 2. Regelbaarheid: De warmte-output kan eenvoudig worden aangepast via de thermostaat.
 3. Snelle Respons: Ze kunnen snel warmte leveren wanneer dit nodig is.

Bezoek de showroom

SWOT Analyse

STERKTES (STRENGTHS)

 • Bewezen technologie.
 • Snelle respons op verwarmingsbehoeften
  ( bij een houten vloer met vloerverwarming stookt je constant tijdens een seizoen).
 • Goede regelbaarheid.

ZWAKTES (WEAKNESSESS)

 • Afhankelijk van fossiele brandstoffen.
 • Heeft regelmatig onderhoud nodig.

KANSEN (OPPORTUNITIES)

 • Technologische vooruitgang kan de efficiëntie verder verhogen.
 • Mogelijke integratie met hernieuwbare energiebronnen.

BEDREIGINGEN (THREATS)

 • Strengere milieuregelgeving kan het gebruik van fossiele brandstoffen ontmoedigen.
 • Opkomst van alternatieve verwarmingstechnologieën zoals warmtepompen.

Invloed op het milieu

 • Emissies: CV-ketels stoten CO2 en andere broeikasgassen uit, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
 • Luchtkwaliteit: Verbranding kan ook leiden tot de uitstoot van andere schadelijke stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx), die lokale luchtkwaliteitsproblemen kunnen veroorzaken.

Gebruikskosten

De gebruikskosten van een CV-ketel kunnen variëren afhankelijk van:

 1. Brandstofprijzen: De kosten van aardgas, stookolie of propaan.
 2. Efficiëntie van de ketel: Hoeveel brandstof daadwerkelijk wordt omgezet in bruikbare warmte.
 3. Onderhoudskosten: Regelmatige service en eventuele reparaties.
 4. Installatiekosten: De initiële kosten van aanschaf en installatie.

In gebieden waar gas goedkoop en overvloedig beschikbaar is, kunnen de gebruikskosten concurrerend zijn met andere verwarmingsopties. In regio's met hogere gasprijzen of strengere milieuwetgeving kunnen de kosten echter oplopen.

Magazine Vol inspiratie

Magazine aanvragen

CV installatie met vloerverwarming onder je houten vloer

Een CV-installatie kan perfect gecombineerd worden met vloerverwarming voor houten vloeren. Vloerverwarming biedt een comfortabele en efficiënte manier van verwarmen omdat de warmte gelijkmatig vanuit de vloer wordt verspreid. Hier volgt een algemeen overzicht van hoe je een CV-installatie kunt toepassen met vloerverwarming:

 1. Warmtebron: De CV-ketel fungeert als de primaire warmtebron, waarbij deze water verwarmt door verbranding van gas of andere brandstoffen.
 2. Verdeelsysteem voor vloerverwarming: Dit is een systeem van buizen of leidingen onder de vloer die de warmte van het verwarmde water door de ruimte verspreidt. Het verdeelsysteem is aangesloten op een centrale verdeler (vaak een vloerverwarmingsverdeler genoemd) waar het warme water van de CV-ketel binnenkomt en vervolgens door de verschillende buizen wordt verdeeld.
 3. Mengventiel: Omdat vloerverwarming werkt op lagere temperaturen dan traditionele radiatoren, meestal rond de 28°C tot 32°C voor vloerverwarming onder je houten vloer. In vergelijking met 70°C tot 80°C voor radiatoren), is het vaak nodig om een mengventiel te installeren op de verdeler. Dit mengventiel mengt het retourwater (afgekoeld water dat terugkomt van de vloerverwarming) met het warme water uit de CV-ketel om de juiste temperatuur voor de vloerverwarming te bereiken.
 4. Circulatiepomp: Deze zorgt ervoor dat het water continu door het systeem circuleert. Sommige verdelers hebben een geïntegreerde circulatiepomp, terwijl in andere systemen een aparte pomp nodig is.
 5. Thermostaat: Net als bij andere verwarmingssystemen wordt de vloerverwarming geregeld door een thermostaat. Deze meet de temperatuur in de ruimte en schakelt de CV-ketel en de circulatiepomp in of uit om de gewenste temperatuur te handhaven.

Bij Uipkes kun je niet alleen terecht voor mooie houten vloeren. We kunnen ook vloerverwarming aanleggen in jouw woning. Kom langs om de mogelijkheden voor jouw situatie te bespreken.

Isolatie

Tip! Isolatie: Indien mogelijk onder de vloerverwarmingsbuizen is het belangrijk om een goede isolatielaag aan te brengen. Dit zorgt ervoor dat de warmte omhoog gaat, de kamer in, in plaats van naar beneden te ontsnappen naar de onderliggende ruimte of de grond.

Voordelen van het combineren van een CV-installatie met vloerverwarming:

 • Gelijkmatige warmteverdeling: Vloerverwarming zorgt voor een comfortabel binnenklimaat omdat de warmte gelijkmatig vanuit de vloer wordt verspreid. ipv circulerende luchtstromen
 • Energie-efficiëntie: Door te werken op lagere temperaturen kan vloerverwarming efficiënter zijn dan traditionele radiatoren, wat kan leiden tot energiebesparingen van ca 15-20%
 • Esthetiek: Geen zichtbare radiatoren in de kamer.
 • Comfort- De houten vloer is zomers en winters heerlijk om met blote voeten te belopen

Energielabel

Wanneer je overgaat tot het gebruiken van alleen vloerverwarming als warmtebron dient als richtlijn de woning minimaal energielabel B te behalen. Energie label B is dan alleen de isolatiewaarde van de woning zonder toevoeging van de invloed van een warmtepomp en/of zonnepanelen. Deze voegen immers niets toe aan de isolatiewaarde van de woning zelf alleen aan het energie gebruik.

CONVENTIONELE CV KETEL

De conventionele CV-ketel, ook wel bekend als de open ketel, is een van de oudste types moderne CV-ketels. Hij verwarmt water dat vervolgens door radiatoren of andere verwarmingselementen wordt gepompt. Voor warm water in bijvoorbeeld de badkamer of keuken is vaak een aparte boiler nodig.

Voordelen:

 • Relatief goedkoop in aanschaf.
 • Bewezen en robuuste technologie.

  Nadelen:
 • Lager rendement vergeleken met moderne ketels.
 • Vereist een aparte boiler voor warm water.
 • Neemt meer ruimte in beslag.

VR-KETEL (VERBETERD RENDEMENT)

De VR-ketel staat voor 'Verbeterd Rendement' en, zoals de naam al aangeeft, biedt deze ketel een beter rendement dan de conventionele ketels. Dit betekent dat er minder energie verloren gaat tijdens het verwarmen, wat leidt tot lagere energiekosten.

Voordelen:

 • Beter rendement dan conventionele ketels. 
 • Goedkoper dan HR-ketels.

  Nadelen:
 • Lager rendement dan HR-ketels.
 • Vereist soms ook een aparte boiler voor warm water.

HR-KETEL (HOOG RENDEMENT)

De HR-ketel of Hoog Rendement ketel is een technologisch geavanceerde versie van de standaard CV-ketel. Dankzij de condensatietechnologie kan deze ketel de warmte van verbrandingsgassen recupereren, wat resulteert in een zeer efficiënte verwarmingsoplossing.

Voordelen:

 • Hoog rendement door de condensatietechnologie.
 • Energie- en kostenbesparend op de lange termijn.
 • Veel HR-ketels zijn combiketels die zowel verwarming als warm water leveren.

  Nadelen:
 • Duurder in aanschaf dan VR- en conventionele ketels.
 • Vereist een afvoer voor condenswater.

Bezoek de showroom

Energielabel

HRE-KETEL (HOOG RENDEMENT ELEKTRISCH)

De HRe-ketel is een innovatieve versie van de HR-ketel, die niet alleen warmte produceert maar ook elektriciteit. Hiermee kan een huishouden zowel zijn verwarmingsbehoeften vervullen als bijdragen aan zijn eigen elektriciteitsvoorziening.

Voordelen:

 • Produceert naast warmte ook elektriciteit.
 • Kan bijdragen aan een lagere elektriciteitsrekening.
 • Zeer efficiënt.

  Nadelen:
 • Hogere aanschafprijs.
 • Nog niet wijdverspreid en kan specialistisch onderhoud vereisen.

ELEKTRISCHE CV-KETEL

Een elektrische CV-ketel gebruikt stroom om water te verwarmen in plaats van gas. Dit type ketel kan bijzonder nuttig zijn in gebieden waar een gasaansluiting niet beschikbaar is of voor diegenen die willen afstappen van fossiele brandstoffen.

Voordelen:

 • Geen gasaansluiting nodig.
 • Milieuvriendelijker als de stroom van hernieuwbare bronnen komt.
 • Minder onderhoud en langere levensduur dan gasgestookte ketels.

  Nadelen:
 • Kan duurder zijn in gebruik, afhankelijk van elektriciteitsprijzen.
 • Minder geschikt voor grotere woningen of gebouwen vanwege de capaciteitslimieten.

BIOMASSA CV-KETEL

De biomassa CV-ketel is een groene verwarmingsoplossing die gebruik maakt van organische materialen zoals houtpellets, houtsnippers of zelfs agrarische afvalproducten. Deze ketel biedt een meer duurzame en vaak koolstofneutrale manier van verwarmen.Elk van deze ketels heeft zijn eigen unieke eigenschappen en voordelen, en de keuze voor een bepaald type zal sterk afhangen van de individuele behoeften en prioriteiten van de gebruiker.

Voordelen:

 • Maakt gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals houtpellets.
 • Kan koolstofneutraal zijn, afhankelijk van de biomassa-bron.

  Nadelen:
 • Vereist opslag voor biomassa.
 • Potentieel hogere bedrijfskosten.
 • Emissies van fijnstof kunnen een zorg zijn.

Veelgestelde vragen

Wat is de geschiedenis van de CV-ketel?

De moderne CV-ketel heeft zijn oorsprong in de 19e en vroege 20e eeuw, tijdens de periode van industrialisatie. Echter, vroege vormen van centrale verwarming, zoals de 'hypocaust' van de Romeinen, dateren al uit de oudheid.

Hoe werkt een CV-ketel in combinatie met vloerverwarming?

De CV-ketel verwarmt water dat vervolgens wordt gepompt naar een vloerverwarmingsverdeler. Via deze verdeler wordt het warme water door een netwerk van buizen onder de vloer verspreid, waar het zijn warmte afgeeft aan de kamer.

Waarom is een mengventiel belangrijk voor vloerverwarmingssystemen aangesloten op een CV-ketel?

De vloerverwarming werkt op lagere temperaturen dan traditionele radiatoren, hierdoor is een mengventiel nodig om het retourwater (afgekoeld water dat terugkomt van de vloerverwarming) te mengen met het warme water uit de CV-ketel. Dit zorgt voor de juiste temperatuur voor de vloerverwarming.

Welke voordelen biedt vloerverwarming in combinatie met een CV-ketel?

CV-ketels stoten CO2 en andere broeikasgassen uit bij verbranding van brandstoffen, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Ze kunnen ook andere schadelijke stoffen uitstoten, zoals stikstofoxiden (NOx), die lokale luchtkwaliteitsproblemen kunnen veroorzaken.

Hoe beïnvloedt een CV-ketel het milieu?

Ja, bij een houten vloer kan na verloop van tijd de kleur worden aangepast. Hierbij is het afhankelijk van de houtsoort en behandeling. In veel gevallen hebben houten vloeren meerdere behandelingen. Vraag een expert om advies wanneer je van kleur wil veranderen.

Zijn er extra kosten verbonden aan het gebruik van een CV-ketel?

Ja, naast de initiële aanschaf- en installatiekosten zijn er gebruikskosten zoals brandstofprijzen, onderhoudskosten en de kosten voor eventuele reparaties.