ZANDCEMENTVLOER

Bezoek de showroom

Zandcementvloeren, bekend als smeervloeren, zijn afwerkvloeren van zand dat is gebonden door cement. Deze vloeren worden veel in de woningbouw toegepast en zijn soms voorzien van een slijtlaag. Kortom een uitstekende basis voor iedere houten vloer.

ZANDCEMENT VLOER ALS ONDERVLOER

Een zandcement dekvloer wordt doorgaans aangebracht op een dragende betonvloer. In zowel de nieuwbouw als renovatiebouw wordt de zandcement vloer toegepast. De smeervloer kan toegepast worden in verschillende diktes, afhankelijk van de locatie, het gebruik en eventuele leidingen die in de vloer verwerkt worden.

De dikte van de vloer ligt meestal tussen de 30 mm en 50 mm. De zandcement vloer is bedoelt om een bepaalde hoogte/peil te realiseren en heeft een egaliserende functie. Anders dan de betonnen vloer heeft de vloer geen dragende functie.

Voor het toepassen van houten vloeren op een zandcement vloer wordt de sterkteklasse D20 voorgeschreven. Dit is belangrijk voor de huidtreksterkte. De vloer dient de spanningen die een houten vloer meebrengt te kunnen opvangen. Daarnaast is het belangrijk dat de vloer niet te zanderig is, anders kan de houten vloer los komen te liggen na het verlijmen op de zandcement vloer.

VOCHTIGHEID

Doordat de poriën van een zandcement vloer ruimer zijn dan die van een anhydrietvloer en de vloer vochtbestendiger is, is de vochtgevoeligheid minder kritisch. Deze eigenschappen laten eventueel vocht dat vanuit een constructievloer wordt aangevoerd sneller verdampen. Daarnaast is de zandcementvloer door de open structuur lichter van gewicht.

Over het algemeen geldt voor een zandcement vloer een vereist restvocht percentage van maximaal 2,0%. Bij de combinatie met vloerverwarming dient deze maximaal 1,8% te zijn. De vloer dient tenminste 28 dagen oud te zijn alvorens een juiste vochtmeting kan worden uitgevoerd.

NATUURLIJKE DROOGTIJD

Voor de droogtijd van een zandcement vloer kan het volgende schema aangehouden worden: voor eerste vier weken geldt gemiddeld 1 cm droogtijd per week, opvolgende weken 1 cm per 2 weken.

Dikte 4 cm: droogtijd 4 tot 6 weken

Dikte 6 cm droogtijd van 8 tot 10 weken

Dikte 8 cm: droogtijd van 12 tot 14 weken

Het is belangrijk bovenstaand om rekening te houden met bovenstaand schema in de planning. 

DROOGTIJD VERSNELLEN

In tegenstelling tot de natuurlijke manier van drogen kan beter gekozen worden om een droogtijd versneller toe te voegen. Hierbij kan na ca. 2 weken gestart worden met het opstoken. Na het opstookprotocol kunnen we een voorinspectie uitvoeren en de installatie uitvoeren. 

Ontvang thuis advies

VLAKHEID VAN DE CEMENTVLOER

Een zandcement vloer wordt gestort, hierbij is het belangrijk dat de specie stevig is en niet teveel uitvloeit. De specie wordt verdeeld over de vloer door een houten of aluminium rei.

Met een stalen of houten spaan wordt de vloer vlak gemaakt. Ook kunnen de vloeren tegenwoordig machinaal dicht gevlinderd worden. In hoeken van ruimtes kan het voorkomen dat de vloer te veel afloopt of omhoog kruipt.

Voor de installatie van de houten vloer vragen we ‘vlakheidsklasse 2’. Dit betekent dat de vloer over een lengte van 2 meter een maximaal verloop van 4 mm in hoogte mag hebben.

ZWEVENDE OF VERLIJMDE INSTALLATIE?

Op een zandcement vloer kan zowel een planken vloer zwevend als verlijmd geplaatst worden. Een patroonvloer zoals een visgraat vloer of Hongaarse punt zullen we altijd vol verlijmen op de dekvloer. Bij een houten vloer die zwevend wordt geplaatst zullen we een tussenvloer (folie) plaatsen die los ligt van de dekvloer en eventuele kleine oneffenheden kan opvangen.

Hou er rekening mee dat bij een zwevend geplaatste vloer er altijd "beweging" merkbaar is bij het gebruik van de vloer. Bij een verlijmde installatie worden de vloerdelen vol verlijmd op de dekvloer, nadat deze voorgestreken is. Door de ruwe structuur van de zandcement vloer hoeft deze niet opgeruwd of open geschuurd te worden.

ZANDCEMENT VLOER - VLOERVERWARMING COMBINATIE

De zandcement vloer wordt meestal toegepast met een natbouw vloerverwarming systeem. Dit houdt in dat de vloerverwarming vanaf de fundering wordt opgebouwd en daarover de zandcement dekvloer wordt gestort. De totale dekking boven ingegoten leidingen van vloerverwarming moet tenminste 25 mm bedragen.

Het is ook mogelijk om een ingefreesde vloerverwarming systeem toe te passen. Hierbij worden de leidingen in de zandcement vloer gefreesd, het is belangrijk dat deze sleuven worden gevuld met een epoxy gebonden materiaal.

Je kunt ook vloerverwarming laten aanleggen door Uipkes. Zowel vloerverwarming infrezen in een bestaande zandcement dekvloer of vloerverwarming aanleggen in een nieuwe zandcement dekvloer.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ZANDCEMENT DEKVLOER

  • D20 klasse i.v.m. huidtreksterkte
  • Restvochtpercentage van maximaal 2.0% of i.c.m. vloerverwarming 1.8%
  • Droogtijd van tenminste 28 dagen, zonder droogtijd versneller
  • Let op de vlakheidsklasse 2, kuilvorming of andere oneffenheden.

Veelgestelde vragen

Wat is een zandcement dekvloer?

Een zandcement dekvloer, ook wel bekend als een cementdekvloer, is een traditionele dekvloer die wordt gebruikt als basis voor verschillende vloerbedekkingen. Het bestaat uit een mengsel van zand, cement en water, dat op de constructievloer wordt aangebracht en vlak wordt gemaakt.

Wat zijn de voordelen van een zandcement dekvloer?

Een zandcement dekvloer biedt een stevige en stabiele ondergrond voor vloerbedekkingen, zoals tegels, laminaat, parket, vinyl of tapijt. Het kan helpen om oneffenheden in de constructievloer te egaliseren en een vlak oppervlak te creëren. Zandcement dekvloeren hebben goede brandwerende eigenschappen en zijn duurzaam.

Hoe wordt een zandcement dekvloer geplaatst?

De plaatsing van een zandcement dekvloer omvat meestal het mengen van zand, cement en water in de juiste verhoudingen.

Het mengsel wordt vervolgens op de constructievloer gegoten en verspreid met behulp van een rei of een speciaal gereedschap.

De vloer wordt vlak gemaakt door het gebruik van een waterpas of laserwaterpas, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de vereiste dikte wordt bereikt.

Hoe lang duurt het droogproces van een zandcement dekvloer?

Het droogproces van een zandcement dekvloer kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de dikte van de vloer, de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid.

Over het algemeen duurt het drogen van een zandcement dekvloer gemiddeld één week per centimeter dikte.

Het is belangrijk om de droogtijden aan te houden en ervoor te zorgen dat de vloer volledig droog is, voordat verdere afwerking of plaatsing van vloerbedekking plaatsvindt.

Kan een zandcement dekvloer worden gelegd met vloerverwarming?

Ja, een zandcement dekvloer kan worden gebruikt in combinatie met vloerverwarmingssystemen.

Het is belangrijk om de juiste isolatiematerialen en vloerverwarmingssysteem te gebruiken en de installatievoorschriften van de fabrikant te volgen om ervoor te zorgen dat de vloer en het verwarmingssysteem correct functioneren.

Moet een zandcement dekvloer worden voorbehandeld voordat vloerbedekking wordt geïnstalleerd?

Voorafgaand aan het installeren van vloerbedekking, zoals een houten vloer, kan het nodig zijn om de zandcement dekvloer voor te behandelen.

Dit kan het aanbrengen van een primer of hechtmiddel omvatten, afhankelijk van het type vloerbedekking dat wordt gebruikt en de aanbevelingen van de fabrikant.

Het is belangrijk om de instructies en richtlijnen van de fabrikant te volgen om een goede hechting te garanderen en optimale resultaten te bereiken.

Wat doet een droogtijdversneller?

  • Versnelling van het droogproces: Een droogtijdversneller helpt bij het versnellen van het hydratatieproces van het cement, waardoor het water sneller wordt uitgehard en verdampt. Dit resulteert in een verkorte droogtijd van de dekvloer.
  • Vermindering van de droogtijd: Het gebruik van een droogtijdversneller kan de droogtijd van een zandcementdekvloer aanzienlijk verkorten, waardoor de wachttijd voor verdere afwerking of het leggen van vloerbedekking wordt verminderd.
  • Verbetering van de planning: Met een droogtijdversneller kunnen projecten efficiënter worden gepland, omdat de droogtijd van de dekvloer kan worden verkort. Hierdoor kunnen vervolgstappen, zoals het aanbrengen van vloerbedekking, eerder worden uitgevoerd.
  • Afhankelijkheid van omgevingsfactoren: Het effect van een droogtijdversneller op de droogtijd kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en de dikte van de dekvloer. Het is belangrijk om de aanbevelingen van de fabrikant te volgen en rekening te houden met de specifieke omstandigheden van het project.
  • Voorzichtigheid bij dosering: Het is essentieel om de droogtijdversneller nauwkeurig te doseren volgens de voorgeschreven richtlijnen. Te veel of te weinig doseren kan leiden tot ongewenste resultaten, zoals een verminderde sterkte of kwaliteit van de dekvloer.