MAATSCHAPPIJ EN MILIEU

Wij vinden het van groot belang om naast het ondernemen een bijdrage te leveren aan de maatschappij en het milieu. Wij zijn ons ervan bewust dat ondernemen niet alleen een kwestie is van geld, maar ook van waarden.

Onder het begrip waarden verstaan wij onder andere een gezonde en uitdagende werkomgeving, zorg voor het milieu en, internationaal gezien, mensen- en arbeidsrechten. Daarnaast sponsoren wij diverse goede doelen.

Bezoek de showroom

KLIMAAT NEUTRAAL BEDRIJF

Uipkes is een klimaat neutraal bedrijf

Op het moment dat je onze website bezoekt verbruikt dit energie. Op het moment dat tienduizenden bezoekers samen vele malen door onze website heen 'bladeren' gebruikt dit nog veel meer energie. Uipkes steunt al jaren een initiatief van een universiteit in Kopenhagen om de CO2 uitstoot door het websitegebruik te compenseren en zo te neutraliseren. Uipkes heeft dan ook een CO2 neutrale website.

Uipkes is voor een beter en eerlijker klimaat

Het klimaatprobleem is urgent en treft ons allemaal. Maar mensen in ontwikkelingslanden hebben meer last van de verandering dan wij in het westen, terwijl wij grotendeels de verantwoordelijke zijn voor de klimaatverandering.

Uipkes werkt samen met het FairClimateFund deze maken projecten mogelijk die CO2 uitstoot reduceren en daarnaast een beter toekomst bieden aan de allerarmsten. Dit doen zij door te investeren in klimaatprojecten voor schone kookmethoden voor huishoudens in ontwikkelingslanden volgens eerlijke uitgangspunten.

Magazine Vol inspiratie

Magazine aanvragen

VERANTWOORD HOUT

Vanuit onze visie en werkwijze houden wij ons op professionele en verantwoorde wijze bezig met het product hout. Het hout dat we inkopen wordt in Nederland door vakmensen gedroogd en bewerkt.

We stellen hoge eisen aan de eigen organisatie en de medewerkers, maar ook aan de duurzame herkomst van onze producten. Ecologisch verantwoord produceren + duurzame kwaliteit leveren zodat je lang van jouw vloer kunt genieten = 100% duurzaam!

Hout heeft veel positieve eigenschappen, het is:

 • een natuurproduct dat eenvoudig te bewerken is;
 • biologisch afbreekbaar;
 • voor veel toepassingen geschikt;
 • goed herbruikbaar.

Het gebruik van hout kent echter ook een nadeel: jaarlijks wordt er bos gekapt. Als dit onzorgvuldig gebeurt, zal het bos zich niet of nauwelijks herstellen. Voor een milieuvriendelijke keuze is het daarom van belang de herkomst van het hout te kennen. Is het afkomstig uit een verantwoord of onverantwoord beheerd bos?
Ecologisch verantwoord produceren + duurzame kwaliteit leveren zodat je lang van jouw vloer kunt genieten = 100% duurzaam!

Bezoek de showroom

De duurzame vloeren van Uipkes Houten Vloeren worden gemaakt van hout dat een verantwoorde herkomst heeft

DUURZAAM BOSBEHEER

Duurzaam bosbeheer betekent dat er selectief gekapt wordt: alleen die bomen worden gekapt die echt bruikbaar zijn. Hiervoor in de plaats wordt een nieuwe boom geplant of zaailingen krijgen de kans om de plaats van de gekapte bomen in te nemen.

Wanneer dit op de juiste manier gebeurt, blijft de rijkdom van het bos gehandhaafd. Uipkes Houten Vloeren is tegen illegaal gekapt hout en vóór een internationale-, mondiale aanpak van het probleem en een wettelijk importverbod op Europees niveau.

Wij verhandelen daarom hout dat afkomstig is uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen en verkopen voornamelijk hout afkomstig uit Europa.

Flyer Paddle for Lars

STICHTING DE BEER

Deze stichting is er op gericht om mensen met een dwarslaesie te ondersteunen in zaken die het leven waar mogelijk kunnen verbeteren, in het bijzonder Lars de Beer.

Lars de Beer is een zzp-er en designer van onze website, die door een zeer ongelukkige val tijdens een fietstocht op Texel nagenoeg geheel verlamd is raakt. Lars is aangewezen op een bijstandsuitkering en steun van buitenaf.

Uipkes steunt de stichting met geld en andere praktische zaken.

ALPHEN NAAR DE TOP

Martin Uipkes van Uipkes Houten Vloeren beklimt samen met andere ondernemers de Kilimanjaro.

MAATSCHAPPELIJKE DOELEN

Door middel van het geven van steun aan maatschappelijke doelen, waar we ons betrokken bij voelen, proberen wij een brug te vormen met de samenleving.

Uipkes sponsort o.a.:

 • Parkvilla, kunst en cultuur voor Alphen aan den Rijn
 • Triathlon Nieuwkoop
 • DVB Foundation, helpt ruiters met een beperking te paard
 • AAV'36, de atletiekvereniging voor iedereen
 • Heitinga Toernooi, het leukste, grootste pupillen voetbaltoernooi van Nederland
 • Zomerspektakel, voor jong en oud, muziek , sport en meer
 • Triathlon Alphen aan den Rijn
  Stichting vrienden van TEAN, internationaal tennistoernooi
 • Arc de Triomphe, voetbalvereniging ARC

Vragen? Kom langs voor advies!