Stadsverwarming

Ontdek de veelzijdigheid van stadsverwarmingssystemen en hoe ze bijdragen aan energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid. Leer over verschillende typen bronnen en hun voordelen voor duurzame verwarming in stedelijke omgevingen.

Bezoek de showroom

Ontstaan

Stadsverwarming, ook wel bekend als districtverwarming, is een concept dat ontstond in de late 19e en vroege 20e eeuw. De essentie is om restwarmte, afkomstig van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, industriële processen, of afvalverbrandingsinstallaties, te gebruiken om water te verwarmen dat vervolgens via een netwerk van geïsoleerde leidingen naar huizen en bedrijven wordt getransporteerd.

Werking

Een centrale warmtebron produceert warm water of stoom. Dit wordt vervolgens getransporteerd via een netwerk van geïsoleerde leidingen naar woningen en andere gebouwen. Eenmaal daar, wordt de warmte afgegeven aan het interne verwarmingssysteem van het gebouw, en het afgekoelde water wordt teruggevoerd naar de centrale bron om opnieuw te worden verwarmd. Stadsverwarming kan zijn aangesloten op tienduizenden huizen tegelijk of slechts tot een blok huizen, dit wordt blokverwarming genoemd.

Eigenschappen

 • Efficiënt Energiegebruik: Stadsverwarming maakt optimaal gebruik van restwarmte en hernieuwbare bronnen, wat energieverspilling minimaliseert.
 • Lagere CO2-Uitstoot: Door het verminderen van individuele verwarmingsbronnen en het gebruik van groene warmtebronnen, draagt stadsverwarming bij aan lagere CO2-uitstoot.
 • Betrouwbaarheid: Centrale warmteproductie zorgt voor betrouwbare verwarming, zelfs in koude perioden.
 • Ruimtebesparing: Geen individuele ketels in gebouwen betekent meer ruimte en een esthetisch aantrekkelijker landschap.
 • Flexibiliteit: Stadsverwarmingssystemen kunnen worden uitgebreid en gemoderniseerd om nieuwe technologieën te omarmen.
 • Het is mogelijk om stadsverwarming te combineren met vloerverwarming en parket indien je kiest voor de juiste houtsoort en vloerconstructie die de hitte gelijkmatig kan verdelen, zodat de vloer niet wordt beschadigd. 

Het leggen van vloerverwarming kun je ook laten verzorgen door het team van Uipkes. Neem contact op voor de mogelijkheden of kom langs voor advies.

Bezoek de showroom

SWOT Analyse

STERKTES (STRENGTHS)

 • Efficiënt gebruik van energie.
 • Vermindert de behoefte aan fossiele brandstoffen in individuele woningen.
 • Stabiele en voorspelbare warmtelevering.

ZWAKTES (WEAKNESSES)

 • Aanvangsinvestering voor infrastructuur is hoog.
 • Afhankelijkheid van één centrale bron kan problematisch zijn bij storingen.

KANSEN (OPPORTUNITIES)

 • Integratie van duurzame warmtebronnen zoals geothermie of zonne-energie.
 • Verdere modernisering en uitbreiding naar nieuwe gebieden.

BEDREIGINGEN (THREATS)

 • Technologische vooruitgang in individuele verwarmingssystemen kan stadsverwarming minder aantrekkelijk maken.
 • Infrastructuur kan beschadigd raken of verouderen.

Invloed op het milieu

 • Vermindering van CO2-uitstoot doordat efficiënt gebruik wordt gemaakt van restwarmte.
 • Mogelijke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen indien de centrale warmtebron hierop draait.

Magazine Vol inspiratie

Magazine aanvragen

Gebruikskosten

 • Meestal lager dan traditionele verwarmingssystemen vanwege de efficiënte verdeling en gebruik van restwarmte.
 • Vaste maandelijkse kosten voor aansluiting en gebruik.

Soorten stadsverwarming

 • Restwarmte uit industrie: Dit systeem benut restwarmte die vrijkomt bij industriële processen of elektriciteitscentrales. Het vermindert energieverspilling en verlaagt de CO2-uitstoot.
 • Afvalverbrandingsinstallaties: Warmte uit afvalverbrandingsinstallaties wordt gebruikt om water te verwarmen. Dit vermindert de impact van afval en voorziet in duurzame verwarming.
 • Geothermische stadsverwarming: Bij geothermische stadsverwarming wordt warmte uit de aarde gehaald via diepe putten. Het is hernieuwbaar, betrouwbaar en heeft weinig CO2-uitstoot.
 • Biomassa als warmtebron: Biomassa, zoals houtpellets, wordt verbrand om warmte te genereren. Het is CO2-neutraal en draagt bij aan duurzaamheid.

Veelgestelde vragen

Wat is het voornaamste verschil tussen stadsverwarming en een traditionele CV-ketel?

Stadsverwarming maakt gebruik van een centrale warmtebron en een netwerk van leidingen, terwijl een CV-ketel lokaal in een woning warmte produceert.

Kan ik vloerverwarming op stadsverwarming combineren met een houten vloer?

Ja, je kunt vloerverwarming combineren met een houten vloer bij gebruik van stadsverwarming. Het is hierbij belangrijk om te zorgen voor de juiste houtsoort en vloerconstructie die hitte gelijkmatig kan verdelen om kromtrekken te voorkomen.

Zijn er extra kosten verbonden aan de aansluiting op stadsverwarming?

Ja, er zijn vaak vaste maandelijkse kosten voor aansluiting en gebruik, maar deze kunnen gecompenseerd worden door lagere energiekosten.

Is stadsverwarming duurzaam?

Dit hangt af van de bron van de centrale warmte. Als het gebruik maakt van restwarmte of hernieuwbare bronnen, dan is het vaak duurzamer dan traditionele methoden.

Kan ik mijn bestaande vloerverwarmingssysteem koppelen aan stadsverwarming?

Ja, stadsverwarming kan meestal worden gekoppeld aan bestaande vloerverwarmingssystemen.

Wat gebeurt er als de centrale warmtebron van het warmtenet uitvalt?

Dit zou betekenen dat er tijdelijk geen warmte geleverd kan worden. Netwerkbeheerders hebben echter vaak noodplannen en back-up systemen om de impact te minimaliseren.