opstartprotocol vloerverwarming

Samenvatting

 • Een zand/ cement dekvloer dient tenminste 1-1,5 weken te drogen na het storten, per aangebrachte CM dikte vloer. (4 cm = 4 weken drogen)
 • De zand/cement dekvloer dient te voldoen aan een “D20” norm (Anhydriet “C30” norm)
 • Na het drogen van de vloer dient het opstartprotocol doorlopen worden. (10-14 dagen)
 • Vervolgens kan de voor inspectie en de vochtmeting uitgevoerd worden.
 • Bij akkoord kan de vloer geplaatst worden.
 • Volg het stookprotocol na het leggen
 • Controleer de relatieve luchtvochtigheid. Bij een langere periode met een waarde lager dan
  40% raden we aan de ruimte kunstmatig te bevochtingen en bij hoger dan 60% de lucht te ontvochtigen.

Heb je vragen? Neem contact met ons op of bezoek de showroom voor maatwerk advies.

Ontvang maatwerk advies in onze showrooms

Uipkes Houten Vloeren kan bouwen op jarenlang ervaring, opgedaan door het leggen en leveren
van vele verschillende houten vloeren voor verschillende particulieren, architecten en bedrijven.
Onze vloeren zijn letterlijk en figuurlijk duurzaam. Ze worden gemaakt om decennia lang onbekommerd van te genieten en ze worden op een
verantwoorde manier geproduceerd.

Houten vloeren op vloerverwarming is al jaren een warme combinatie. Wij hebben al meer dan 15 jaar ervaring in deze combinatie en we leggen al jaren wekelijks houten vloeren met veel zorg op
vloerverwarming of vloerkoeling. Al onze vloerdelen die geschikt zijn voor vloerverwarming, hebben een zware test doorstaan. De gemeten Rc-waarde van ons gelaagde vloerdeel “Vincent” is 0,088 KW/m2, wat laag te noemen is. De woning wordt dus gewoon warm; Zèlfs als er een keer een koude winter is.

Naast het plaatsen van houten vloeren op vloerverwarming kunnen we ook de vloerverwarming aanleggen en aansluiten in bestaande woningen, nieuwbouwwoningen bedrijfspanden of appartementen. Na het aanleggen van de vloerverwarming moet het opstartprotocol worden uitgevoerd. Lees hieronder hoe je dit kunt doen.

Vloerverwarming als bijverwarming of hoofdverwarming

Vloerverwarming kun je onderscheiden in bijverwarming en hoofdverwarming. Bijverwarming heeft een maximale watertemperatuur van circa 25 ºC.

Bijverwarming is bedoeld als 'comfortverwarming' . Hierdoor mag de Rc-waarde van de
vloerbedekking ook hoger zijn.

Hoofdverwarming heeft een maximale watertemperatuur van circa 40 ºC.
Om de warmte goed door te laten is het zaak om de Rc-waarde van de vloerbedekking, onder de
maximale Rc-waarde van het system te houden.
Belangrijk is bij in gebruikname van de verwarming het opstartprotocol wordt
aangehouden.

Opstookprotocol en voorbereiding

Om zwelling en krimp (scheurvorming) te voorkomen, is een constante temperatuur van
de werkvloer belangrijk. Voorkom grote wisseling en hou rekening met het feit dat
vloerverwarming een traag systeem is. Voordat de houten vloer gelegd wordt, is controle
van het vochtpercentage in de werkvloer van belang: zandcement maximaal 2,0% en
anhydriet maximaal 0,3%. Daarnaast moet de afwerkvloer minimaal 1 maand oud zijn.
We zullen deze metingen verrichten met de voorinspectie, die we circa 3 à 4 weken voor
installatie komen uitvoeren in de woning. Het opstartprotocol moet dan al wél uitgevoerd te zijn.

Let op! Voordat je de opstookprocedure kunt starten, moet de zandcement
dekvloer droog zijn. Als er een nieuwe zandcement dekvloer wordt
aangebracht, houdt u voor elke centimeter dikte minimaal 1 tot 1,5 week
droogtijd aan! Zelfs als ere en versneller is toegepast!

maatwerk houten vloer verlijmd op vloerverwarming met een exclusief patroon

Stookprotocol voorbereiden werkvloer

 • De eerste dag wordt de werkvloer verwarmd met een watertemperatuur die u door de
  leidngen laat stromen van 20 ºC.
 • Vervolgens moet de watertemperatuur met 5 ºC per 24 uur verhoogd worden, tot het maximum wat het systeem aankan.
 • De maximale temperatuur minstens 24 uur per centimeter werkvloerdikte
  aanhouden, dus bij een afwerkvloer van 3 cm dik, gedurende 3 dagen.
 • Daarna de temperatuur op dezelfde wijze afbouwen, naar de water temperatuur van 20 ºC .

Totale opwarm- en afbouwtijd: circa 14 dagen

eiken visgraat vloer verlijmd op vloerverwarming

Stookprotocol tijdens en na het leggen

 • Tijdens het leggen, dient de werkvloer circa 15-18 ºC te zijn (watertemperatuur 20ºC). Deze
  temperatuur minimaal 5 dagen na beëindiging van het leggen handhaven.
 • Daarna indien gewenst de temperatuur langzaam opvoeren, 2 ºC per dag, tot een
  maximum waterinstroomtemperatuur van 35 ºC.
 • Ook aan het begin en het eind van het stookseizoen de watertemperatuur geleidelijk
  opvoeren en afbouwen,
brede eiken lamelparket vloer geschikt voor vloerverwarming

Relatief luchtvochtpercentage

Ondanks het feit dat onze gelaagde vloerdelen een neutraal krimp- en uitzettingsbeeld geeft, blijft
het een houtproduct. Bij alle houtproducten wordt het volume (lees: de breedte) bepaald door de hoeveelheid vocht in het hout.

Juist in de winterperiode, als je optimaal gebruik maakt van de vloerverwarming, kan - ten tijde van
vorst - het relatief luchtvochtpercentage dagenlang lager zijn dan 40%. Droge lucht gecombineerd
met een vloertemperatuur van boven de 25 ºC kan ertoe leiden dat het hout gaat krimpen, waardoor
spanning kan ontstaan in de diverse lagen van de samengestelde planken. Dit kan resulteren in het ontstaan van scheuren in het vloerdeel.

Ter voorkoming van deze spanning adviseren wij je het relatief luchtvocht percentage te controleren. (Dit kun je doen met de digitale hygrometer die je bij de vloer krijgt). Bij waarden lager dan 40% is het aan te raden de ruimte kunstmatig te bevochtigen. Dit kan met een luchtbevochtiger.

Is de waarde lange tijd hoger dan 60% dan kun je lucht ontvochtigen door te ventileren en ramen en deuren regelmatig open te zetten en gebruik te maken van ventilatieroosters in vochtige ruimtes. Ook kun je (in de winter) de vloerverwarming gebruiken om de luchtvochtigheid sneller te reduceren. Mocht dit niet werken kun je een luchtontvochtiger in de ruimte plaatsen.

Ontdek de mogelijkheden in onze showrooms

Veelgestelde vragen

Wat is een opstartprotocol voor vloerverwarming?

Het opstartprotocol voor vloerverwarming is een procedure die wordt gevolgd om het vloerverwarmingssysteem geleidelijk aan op te warmen voordat de houten vloer wordt gelegd. Dit protocol is essentieel om schade zoals zwelling, krimp en scheurvorming van de werkvloer of de vloerbedekking te voorkomen. Het omvat het geleidelijk verhogen van de watertemperatuur in de vloerverwarming tot een bepaald maximum, gevolgd door een afbouwfase.

Hoe moet de eerste keer de vloerverwarming opstart worden?

Bij de eerste keer opstarten van de vloerverwarming wordt de watertemperatuur geleidelijk verhoogd over een periode van ongeveer 14 dagen. Dit begint met een watertemperatuur van 20 ºC op de eerste dag, die elke dag met 5 ºC wordt verhoogd tot het maximum van het systeem. Vervolgens wordt deze maximale temperatuur minstens 24 uur per centimeter werkvloerdikte aangehouden, voordat het weer geleidelijk wordt afgebouwd.

Wat is het opstartprotocol na het leggen van de houten vloer?

Na het leggen van de houten vloer moet het opstartprotocol worden doorlopen. Hierbij wordt de watertemperatuur langzaam opgebouwd tot een temperatuur van maximaal 35 ºC, met 1 á 2 ºC per dag, waarna deze temperatuur wordt gehandhaafd. Vervolgens kan de gewenste temperatuur worden ingesteld via de thermostaat in de woonkamer.

Hoe lang duurt het opstartprotocol in totaal?

Het opstartprotocol voor vloerverwarming neemt in totaal bijna 2 weken in beslag. Dit omvat zowel de opwarmfase vóór het leggen van de houten vloer als de opwarmfase na het leggen ervan.