Het uiterlijk van hout

Bezoek de showroom

Over het algemeen zijn er drie hoofdvlakken of zaagwijzen van het hout te onderscheiden: het kopse vlak, het radiale vlak en het tangentiale vlak. Het kopse vlak is ieder vlak dat loodrecht staat op de lengte-as van de stam.

Het radiale vlak is ieder verticaal vlak dat door de lengte-as van de boom gaat en door het centrum van de stam. We spreken ook wel van kwartiers. Ieder vlak dat niet door de lengte-as van de boom gaat, maar wel evenwijdig hieraan loopt is het tangentiale vlak. Wordt het zagen uitgevoerd in tangentiale richting, dan spreken we over dosse gezaagd hout.

Draad van hout

Onder de draad van het hout verstaan we de structuur ten opzicht van de lengteas van de boom. Deze wordt op het langsvlak waargenomen. Er zijn verschillende draadstructuren te onderscheiden namelijk; rechte draad, kruisdraad, spiraalgroei, warrige draad, golvende draad en onregelmatige draad.

Magazine vol inspiratie

Nerf van hout

Met het begrip nerf wordt aangegeven of het hout is opgedeeld uit grote of kleine elementen. De aard van de nerf wordt bepaald door de diameter van de vaten, de hoogte en de breedte van de stralen, de doorsnede van de vezels en de groeiringbreedte. De volgende nerven zijn te onderscheiden; een fijne, een matig fijne, een matig grove en een grove nerf.

In eikenhout zitten kwasten, deze hebben hun oorsprong in de stam

Kwasten

Kwasten zijn door de stam ingesloten gedeelten van takken. Deze hebben over het algemeen hun oorsprong in het hart van de stam en groeien tegelijk met deze in dikte.

Sterft de tak af dan houdt de diktegroei op. Breekt de tak vlak langs de stam af, dan vind je het gedeelte in de stam later als een vaste kwast terug. Breekt de tak niet glad langs de stam af, dan vind je dit gedeelte later als een losse kwast terug.

Tekening van hout

De tekening van hout heeft betrekking op het zichtbare uiterlijk van het hout die het resultaat is van de verschillende weefsels samen met de aard van de draadrichting en de nerf.

Robijn heeft bijvoorbeeld vrijwel geen tekening. Het hout is bijna altijd rechtdradig en heeft weinig kleur. Eiken, essen, teak en kersen vertonen op het tangentiale dosse vlak een vlammenpatroon.

Kleur van hout

De natuurlijke kleur van het hout van een bepaalde boomsoort kan veranderlijk zijn, niet alleen tussen bomen van eenzelfde soort onderling, maar zelfs binnen één stam kan de kleur verschillen. De kleur van het hout kan na het kappen van de boom en na de verwerking van het hout veranderen. Hierbij speelt onder meer het verlies aan vocht een rol.

Er zijn houtsoorten waarbij zicht onder invloed van licht grote veranderingen in kleur voordoen. Behalve licht heeft ook zuurstof invloed op de kleur. Lichte houtsoorten worden na verloop van tijd donkerder en donkere houtsoorten lichter.

Lees alle informatie

Kleurenwand Uipkes Houten Vloeren

Doorlooptijd project

Om een indruk te krijgen van de kleur en tekening van een houten vloer, kun je gebruik maken van ons kleurenoverzicht.

Voor een kleuradvies op maat kun je een afspraak maken in onze showroom in Alphen aan den RijnNaarden Vesting of Amsterdam, waar onze medewerkers je alles kunnen uitleggen over het product hout en de vloeren die wij leveren.