Zonneboiler

Een zonneboiler benut de kracht van de zon om water te verwarmen, een duurzame oplossing die kan leiden tot aanzienlijke besparingen op de energiekosten. Ontdek hoe deze systemen functioneren en wat de potentiële voordelen en overwegingen zijn voor uw woning.

Bezoek de showroom

Het ontstaan

Het concept van zonne-energie voor verwarming kan worden getraceerd tot in de oudheid toen men passieve zonnetechnieken gebruikte om woningen te verwarmen. Echter, moderne zonneboilersystemen, die zonne-energie omzetten in thermische energie om water te verwarmen, begonnen hun opmars in de 20e eeuw, voornamelijk tijdens en na de oliecrises van de jaren '70 toen de nadruk werd gelegd op hernieuwbare energiebronnen.

De werking

Een zonneboilersysteem bestaat uit zonnecollectoren (vaak plaatcollectoren of vacuümbuizen) die zonlicht absorberen en omzetten in warmte. Deze warmte wordt vervolgens overgedragen aan een vloeistof (meestal een mengsel van water en antivries) die door de collectoren stroomt. Deze verwarmde vloeistof wordt dan door een warmtewisselaar gepompt die de warmte overdraagt aan het water in een opslagtank.

Ontdek de mogelijkheden

Eigenschappen

 1. Efficiëntie: Moderne systemen kunnen een aanzienlijk deel van de warmwaterbehoefte van een huishouden dekken, afhankelijk van de locatie en zonstraling.
 2. Opslag: Vereist een opslagtank voor het verwarmde water.
 3. Aanvullende verwarming: In de meeste klimaten is een aanvullende verwarmingsbron nodig voor dagen met weinig zonlicht.

SWOT Analyse

STERKTES (STRENGTHS)

 • Duurzaam: Maakt gebruik van hernieuwbare zonne-energie.
 • Besparingen: Kan leiden tot aanzienlijke besparingen op energiekosten op lange termijn.

ZWAKTES (WEAKNESSESS)

 • Initiële kosten: De aanschaf en installatie van een systeem kan duur zijn.
 • Weersafhankelijk: Efficiëntie kan variëren op basis van weersomstandigheden en locatie.

KANSEN (OPPORTUNITIES)

 • Technologische vooruitgang: Verbeteringen in zonnecollector technologie kunnen de efficiëntie en kosten-effectiviteit verhogen.
 • Groeiende milieubewustwording: Toenemende vraag naar groene technologieën.

BEDREIGINGEN (THREATS)

 • Concurrentie: Andere vormen van hernieuwbare energietechnologieën zoals zonnepanelen kunnen concurreren in de markt.

Invloed op het milieu

 • CO2-reductie: Door minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen voor verwarming, worden de CO2-emissies verminderd.
 • Vermindering van natuurlijke hulpbronnen: Vermindert de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen.

Bezoek de showroom

Gebruikskosten

 • Energiebesparing: Hoewel de initiële kosten hoog kunnen zijn, kunnen de operationele kosten aanzienlijk worden verlaagd doordat zonlicht gratis is.

Toepassen met vloerverwarming en houten vloer

Een zonneboilersysteem kan worden aangesloten op vloerverwarming. De door zonne-energie verwarmde vloeistof wordt door een systeem van buizen onder de vloer gepompt. Bij gebruik van een houten vloer met vloerverwarming moet er voldoende isolatie zijn om warmteverlies te voorkomen en om ervoor te zorgen dat het hout niet wordt beschadigd door te hoge temperaturen.

Veelgestelde vragen

Hoeveel kan ik besparen met een zonneboiler?

Dit hangt af van de locatie, het gebruikte systeem en het warmwaterverbruik. In sommige gevallen kan een zonneboiler tot 50-70% van de jaarlijkse warmwaterbehoefte dekken.

Werkt een zonneboiler ook op bewolkte dagen?

Ja, maar met verminderde efficiëntie. Het systeem kan nog steeds warmte opvangen, zij het in mindere mate.